היועצים לעסקים בישראל - דף נחיתה יעוץ וקרן בערבות מדינה
טלפון
03-6875098
פקס
077-7875098
כתובת
ת.ד. 8127 פתח תקווה מיקוד 4918101
© כל הזכויות שמורות ליועצים לעסקים בישראל
והקרן לקידום עסקים בחסות יהדות שיקגו (ע'ר)