היועצים לעסקים בישראל - ליווי עסקי
שלב א - בדיקת היתכנות והגשת תוכנית פעולה מפורטת

תהליך ליווי עסקי מתחיל בלמידה יסודית של העסק.
מטרתו לבחון את אופן תפקודה של החברה, את הפוטנציאל העסקי שלה, ולאתר את הגורמים המפריעים לתפקודו היעיל והצלחתו של העסק.
כמו כן מתבצעים במסגרת הבדיקה ראיונות מקיפים עם כלל העובדים על מנת לבחון את מצבת כוח האדם בחברה ותפקודו, אופן התגמול, הנעת העובדים ומידת האפקטיביות הניהולית.
בסיום הבדיקה יוגשו מסקנות הבדיקה ללקוח תוך מתן המלצות מפורטות להמשך טיפול והתייחסות לכל ההיבטים הרלוונטיים.
שלב זה אורך כחודש עד חודשיים, בהתאם לגודלה של החברה ומורכבותה, ולאחריו, וכשלקוח מאשר את התכנית, ניתן לעבור לשלב הביצוע.
שלב ב - הפעלת התוכנית

שלב זה הוא השלב המרכזי של התוכנית, המכוון למימוש היעדים שנקבעו, תוך הפעלת תוכנית הפעולה שגובשה בשלב הבדיקה. 
עם הפעלת המערכת, יבוצע מעקב אחר התוצאות וההישגים, יופקו לקחים ובמידת הצורך יוכנסו שינויים ושיפורים שיתבקשו.
אורכו של שלב זה אינו קבוע, והוא משתנה בהתאם לאופייה של החברה וליעדים שנקבעו.

ליווי עסקי

שלב ג - לקראת הפעלתה העצמאית שלהמערכת

לקראת סיום התקופה יעשו הכנות לצורך הפעלתו העצמאית של העסק. 
יגויסו העובדים המתאימים, שיעברו הכשרה והדרכה מתאימה לצורך השתלבות מהירה בתפקיד.
במידה והלקוח יהיה מעוניין ניתן יהיה להמשיך את אותו ליווי עסקי לפי הצורך, גם לאחר השגת היעדים העיקריים של התוכנית, בתעריף מוזל, לצורך ליווי פעילותה של החברה וסיוע למנהל בפועל.
טלפון
03-6875098
פקס
077-7875098
כתובת
ת.ד. 8127 פתח תקווה מיקוד 4918101
© כל הזכויות שמורות ליועצים לעסקים בישראל
והקרן לקידום עסקים בחסות יהדות שיקגו (ע'ר)